Thiết kế thi công Nhà hàng theo loại hình phục vụ
 • Nhà hàng phục vụ theo định suất (set menu service)
 • Nhà hàng chọn món (A lacarte)
 • Nhà hàng tự phục vụ (Buffet)
 • Nhà hàng cà phê có phục vụ ăn uống (coffee shop)
 • Nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh (fast food)
 • Nhà hàng phục vụ tiệc (Banquet hall)
Thiết kế thi công Nhà hàng theo quy mô, đẳng cấp
 
 • Nhà hàng bình dân/ các quán ăn nhỏ/ các quầy di động trên đường phố.
 • Nhà hàng trung – cao cấp
 • Nhà hàng rất sang trọng
 • Canteen – nhà ăn tại các xí nghiệp, trường đại học,…
Thiết kế thi công Nhà hàng theo loại đồ ăn chuyên
 • Nhà hàng hải sản/đặc sản: chuyên các món ăn hải sản hoặc các món ăn đặc sản của các vùng miền
 • Nhà hàng chuyên gà/bò/dê: chuyên phục vụ các món được chế biến từ gà/bò/dê
 • Nhà hàng bia hơi
 • Nhà hàng Lẩu
Thiết kế thi công Nhà hàng theo mức độ liên kết
 • Nhà hàng ăn uống trong khách sạn, siêu thị, xí nghiệp công nghiệp, trường học, cơ quan hành chính,…
 • Nhà hàng kinh doanh độc lập – chỉ chuyên kinh doanh ăn uống
Thiết kế thi công Nhà hàng theo phương thức phục vụ và đặc tính sản phẩm
 • Nhà hàng dân tộc: chuyên phục vụ các món ăn đặc trưng của một dân tộc nhất định
 • Nhà hàng đặc sản: chuyên phục vụ các món ăn đặc sản của một vùng miền nhất định
Thiết kế thi công Nhà hàng theo hình thức sở hữu
 • Nhà hàng tư nhân
 • Nhà hàng nhà nước
 • Nhà hàng cổ phần
 • Nhà hàng liên doanh
 • Nhà hàng tập thể (hợp tác xã)
 • Nhà hàng 100% vốn nước ngoài.