[ DỰ ÁN TIÊU BIỂU ]

Một số công trình của chúng tôi
và các nghiên cứu điển hình cho Khách hàng

Dự án thiết kế trụ sở cơ quan nhà nước tỉnh Đồng Tháp
Thiết kế nhà đẹp Xưởng kiến trúc
Thiết kế nhà sinh hoạt cộng đồng 1 của Xưởng kiến trúc
Thiết kế nhà phố 3 của xưởng kiến trúc
Thiết kế nhà phố 5 của Xưởng kiến trúc
Thiết kế 1 phòng chờ, quầy lễ tân của Xưởng kiến trúc
Thiết kế phòng họp công ty của Xưởng Kiến trúc
Thiết kế biệt thự đẹp 12 của Xưởng kiến trúc